Documentation SteamBlaster 3.0

th

Vedligeholdelse vil øge sikkerheden og reducere omkostningerne.

Klik på linket for at åbne manualen.

User manual

 1. Generel information
  • Introduktion
  • Transport
  • Opbevaring
  • Bortskaffelse af affald
 2. Generel sikkerhed
  • Generelle anbefalinger om sikkerhed
  • Sikkerhedskrav
 3. Sikkerhed under drift
  • Før arbejdet
  • Arbejdsområde
  • Sikkerhed under drift
  • Personlige kvalifikationer
  • Udskiftning af udstyr
 4. Damp og sikkerhed
  • Sikkerhed omkring operatøren
  • Sikkerhedssystemer
  • Overflader, der skal rengøres
 5. Start og stop
  • Vandindtag
  • Forvarmning af motoren
  • Skylning af systemet
  • Indstillinger
  • Stoppe maskinen
 6. Indstilling af tryk / flow / temperatur
  • Koldt vand maks. 350 bar / 23 liter pr. minut
  • Indstilling af kedlerne
  • Varmt vand maks. 350 bar / 23 liter pr. minut/ 85°
  • Damp maks. 200 bar / 150°
 7. Indstilling af kedlerne
 8. Fejlfinding pumpe
 9. Fejlfinding kedel
 10. Vedligeholdelse
  • Generel vedligeholdelse
  • Årlig inspektion
  • Frostbeskyttelse
  • Vedligeholdelsesskema
 11. CE-erklæring

More information?

SteamBlaster®

More than a normal high-pressure cleaner